Месечни архиви: януари 2020

Използване на дигитални технологии за подпомагане на обучение по английски език във висшето образование: изследване на ефекта на Voxy върху владеенето на английски език

Education: High school students in computer lab with teacher.

Въпреки че обучението по английски език има все по-разширено присъствие в средното образование, то често се разминава с необходимите знания при висшите училища. Това е следствие от вече различните образователни потребности, произтичащи от разнообразието от професии, специалности, образователен ценз, нивото на владеене на английски език, кариерните цели и причините за изучаване на английски език. Много […]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!