Monthly Archives: юни 2021

Командният център на Voxy проследява ангажираността на обучаемите

Подробната аналитичност на Командния център на Voxy за проследяване на ангажираността на обучаемите, постигане на напредък и други

Подробната аналитичност на Командния център на Voxy за проследяване на ангажираността на обучаемите, постигане на напредък и други, дава възможност за количествено определяне на въздействието върху бизнеса и икономическата възвръщаемост от подобряване на уменията по английски език. Пионерът на езиковото обучение Voxy разработи Команден център, който представлява набор от инструменти за анализи и отчитане, създадени […]