Архиви на категория: Новини

Подробната аналитичност на Командния център на Voxy за проследяване на ангажираността на обучаемите, постигане на напредък и други, дава възможност за количествено определяне на въздействието върху бизнеса и икономическата възвръщаемост от подобряване на уменията по английски език

Подробната аналитичност на Командния център на Voxy за проследяване на ангажираността на обучаемите, постигане на напредък и други

Пионерът на езиковото обучение Voxy разработи Команден център, който представлява набор от инструменти за анализи и отчитане, създадени да предоставят на ръководителите на Човешките ресурси данни за техните програми за обучение по английски език. Панелите на платформата за управление и визуализация на данни позволяват на лидерите на бизнеса да видят резултатите, както на индивидуалното, така и […]

Използване на дигитални технологии за подпомагане на обучение по английски език във висшето образование: изследване на ефекта на Voxy върху владеенето на английски език

Education: High school students in computer lab with teacher.

Въпреки че обучението по английски език има все по-разширено присъствие в средното образование, то често се разминава с необходимите знания при висшите училища. Това е следствие от вече различните образователни потребности, произтичащи от разнообразието от професии, специалности, образователен ценз, нивото на владеене на английски език, кариерните цели и причините за изучаване на английски език. Много […]

Патент на Voxy за Иновативен подход към обучението на втори език

Патент на Voxy за Иновативен подход към обучението на втори език

Патентът разглежда критичния въпрос за превръщането на приложими материали от реалния свят на английски език в ефективни учебни материали Voxy, единственото онлайн езиково решение, предлагащо изцяло персонализиран и адаптивен курс по английски език, базиран изключително на съдържание от реалния свят, е получил патент за своя иновативен метод за идентифициране на най-много подходящи ключови думи в […]