Помощен център за потребители

Профил

Моят профил

Как мога да възстановя паролата си? 

Как мога да променя имейл адреса си или да редактирам данните на потребителския си профил?

Мога ли да комбинирам два акаунта или да прехвърля напредъка си в различен профил?

Вписване

Ако сте студент / служител на един от партньорите на Voxy

Анулиране

Ако сте индивидуален ученик

Ако сте закупили курса чрез някой от нашите партньори