Срещнете се с VOXY

Високо конфигурируемо цифрово решение за изучаване на английски език, предназначено да повиши нивото на вашата организация. Доказаната методология на Voxy позволява на обучаемите да постигнат целите си по-ефективно и да развие вашия екип.

ПОИСКАЙТЕ ДЕМО ВЕРСИЯ

„Избрахме Voxy заради тяхната комбинация от модерни технологии и бизнес услуги. Обучението по английски език прави възможно по-доброто глобалното сътрудничество, което е стратегическа цел за нашата компания.“

—Грундфос (Grundfos), Дания