УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВЪВ VOXY

Проследете поведението на потребителите

Изчерпателното и удобно за работа табло ви помага да визуализирате данни, да наблюдавате тенденции и да развиете представа за това как вашите потребители използват Voxy.

Подобряване на ангажираността на потребителите

Индивидуалните справки предоставят информация за ангажираността и ефективността на обучението, така че да можете да предприемете действия за насърчаване на напредъка спрямо целите на обучението.

Learner-Engagement

ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Удобно aдминистриране на потребителите

Сами директно управлявате акаунтите на потребителите, без да нужда от от техническа интеграция.

 

Определяне на достъпа

Лесно се определя индивидуалния достъп срямо нуждите. Като контролирате до какво потребителите да имат достъп, постигате максимално увеличаване възвръщаемостта на инвестициите.

РАЗШИРЕН, НЕЗАВИСИМ АНАЛИЗ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Конфигурируеми и интуитивни справки

Създавате свои собствени персонализирани справки чрез разширените инструменти за търсене и филтриране. Това ви позволява да извършите независим анализ на вашите уникални данни.

 

Мощна сегментация за данните, които са най-важни

Търсите, сегментирате и филтрирате данните за обучаемите по параметри, специфични за вашата организация.

Filter

ПОСТИГНЕТЕ ЦЕЛИТЕ СИ

Предварително подготвените справки улесняват вашите решения

Изчерпателните справки за напредъка на потребителите ви дават възможност да се ангажирате по-задълбочено с тях, като предоставяте критичен поглед върху областите, в които се нуждаят от подкрепа.

 

Увеличете максимално възвръщаемостта на вашата инвестиция

Справките за ангажираност и постигнати резултати по умения ви помагат да разберете стойността, която Voxy предоставя и ви дават възможност да измерите и увеличите максимално възвръщаемостта на инвестицията си.

 

Искате ли да научите повече за Центърът за управление на Voxy?