КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VOXY API?

Един интерфейс за приложно програмиране (API) е начин за две компютърни системи, за да комуникират една с друга. Voxy API ви позволява да интегрирате Voxy със съществуващите LMS или CMS, така че двете системи могат да изпълняват задачи и да обменят данни.

ПРИМЕРНИ НАЧИНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА VOXY API

Регистрирайте нови обучаеми с Voxy

Активиране на единния вход, така че учащите не се нуждаят от нова парола

Управление на потребителския достъп

Извличане на данните за напредъка и резултатите от обучаемия

Извличане на данни за оценка на учащия

Извличане на данни за посещаемост на групата

Филтрирайте данните си за ученици по персонализирани сегменти

НЕ СТЕ ТЕХНИЧЕСКО ЛИЦЕ? НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ.

Въпреки че Voxy API е достъпен за по-задълбочени технически интеграции, ние предлагаме и табла за управление на справки, които се предлагат на пазара, за вашите администратори.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА справките във VOXY
111017_Feautres_API2