ОТНОСНО ТЕСТА

VPA® отнема 30 до 60 минути и оценява владеенето на английски език в четири ключови области на уменията:

НАЙ-УДОБНИЯТ И СИГУРЕН НАЧИН ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ГОВОРЕНТОТО

VPA® разполага с секция по избор за говорене, която позволява на учащите да представят аудио записи на своите отговори на устни и писмени въпроси, които след това се оценяват от нашите сертифицирани специалисти по оценяване на  английски език. Чрез комбинация от авангардни технологии и човешки опит, VPA® може да се направи от вкъщи, като същевременно позволява да се поддържа точността на интервю на живо.

Поискайте демо версия

 

Приведено в съответствие с глобални стандарти 

Тъй като VPA® споделя много сходства с международно признати стандартизирани тестове като TOEFL, IELTS, TOEIC и PTE, може да се използва за прогнозиране как ще се справят вашите обучаеми на тези тестове. Екипът за изследване и оценка на Voxy е анализирал резултатите на повече от 50 000 участници в тестове, за да калибрира точно VPA®, които да се приведе в съответствие с множество скали на уменията и глобални стандарти, като CEFR.

VPA® МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ НА ВАШЕТО НИВО

Независимо дали вече имате собствени предварително зададени нива на английски или искате да оцените вашите обучаващи се, използвайки скалата CEFR, цялата Voxy платформа може да бъде адаптирана да използва скала на професионална квалификация, която решите.