10 ВЪПРОСА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАДАДЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗБЕРЕТЕ ДОСТАВЧИК НА ОБУЧЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВЕН ЕЗИК

10 ВЪПРОСА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАДАДЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗБЕРЕТЕ ДОСТАВЧИК НА ОБУЧЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВЕН ЕЗИК

Обмислили ли сте тези 10 ключови въпроса?

В това ръководство открийте 10-те най-важни въпроса (и техните отговори!), които трябва да зададете, преди да изберете доставчик на корпоративен език за вашата организация. Например:

  • Кой е най-ефективният метод на обучение?
  • Инвестицията в технология икономически ефективна мярка ли е?
  • Как ще разбера дали моите служители напредват в обучението си?
  • …и още много