ИЗПОЛЗВАНЕ НА VOXY ЗА ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL

ИЗПОЛЗВАНЕ НА VOXY ЗА ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL

Смесеното обучение – наричано още хибридно обучение – се дефинира като комбинация от преподаване на живо и онлайн обучение. Изследванията показват, че е по-ефективно, отколкото самостоятелно или дистанционно обучение, вероятно защото обучаемите имат повече възможности да останат ангажирани, когато им се предлагат както лични инструкции, така и онлайн практика, които могат да бъдат съобразени с техните нужди и интереси.

В този документ споделяме резултатите от пилотно проучване между Voxy и кампуса Сан Луис Потоси на Технологичния Институт Монтерей в Мексико, който оцени ефективността на платформата за обучение на английски език Voxy, за да помогне на учащите да се подготвят за изпита TOEFL в смесена учебна среда.