Как да избера добра школа по английски език за обучение на фирмата

школа по английски език

Изборът на школа по английски език не е лесна задача, защото има наистина много възможности. В същото време не е без значение на кого ще доверите обучението по английски език на служителите в компанията, защото може и да не се постигнат поставените цели за развитие на компетентностите на персонала.

Поръчай сега 7 дневен безплатен демо достъп до платформата на Voxy за изучаване на английски език на този линк.

За да не се стига до там, ето няколко важни критерия, на които трябва да отговаря една добра школа по английски език за фирмено обучение. 

школа по английски език

Школа по английски език с тематична насоченост

Когато цели подобряване на нивото на английски на служителите, не целим само овладяване на тънкостите на английската граматика и неправилните глаголи. Повечето хора в днешно време вече имат понятие от английски. 

По-важно е шоколата по английски за фирмено обучение да предлага тематични уроци, насочени конкретно към сферата на дейност на компанията ви. По време на обучението служителите ще изучават конкретни думи и термини, важни за ежедневната им работа, а не просто “да учат английски”. 

английски език за обучение на фирмата

Школа по английски с неограничен достъп до обученията

Друг важен момент при избор на школа по английски е кога и как се провеждат обученията. Оставането след работа за урок по английски не е най-добрият вариант, тъй като това отнема от личното време на служителите и лесно ще ги демотивира да продължават да се обучават.

Поръчай сега 7 дневен безплатен демо достъп до платформата на Voxy за изучаване на английски език на този линк.

По-удобно за всички е, ако се спрете на школа по английски с разработени онлайн уроци и денонощен достъп от всички устройства – компютър, таблет, телефон. Така служителите ви сами ще могат да избират откъде да се включват в уроците по английски и ще напредват с подходящо за тях темпо. 

Денонощният достъп всъщност увеличава времето за учене, защото човек може да използва всяка свободна минута да чуе нещо от записите или да прочете кратък текст с нова лексика. 

английски език за обучение на фирмата

Школа по английски език с нейтив преподаватели

Друг много важен момент при избора на школа за корпоративно обучение по език е дали преподавателите са с майчин език английски. Това е важно, защото общуването с носител на езика ще подобри значително произношението и ще обогати възможността за общуване на служителите. 

Когато човек учи с нейтив преподавател, има възможност да се потопи изцяло в езика, като слуша оригиналната интонация, научава ежедневни изрази и свиква с произношението. 

школа по английски език

Как ще се следи прогреса на служителите, които учат английски

Когато трябва да се наеме школа по английски за фирмено обучение, често се пропуска един важен елемент – как ще се следи прогресът на учащите се. 

Има компании, в които обучението по английски е част от социалния пакет и е важно да се знае какво е отношението към тази придобивка, ползва ли се и от колко души. 

В други фирми включването в школа по английски е стъпка, към нова, по-добра позиция. Търговците например могат да работят с чуждестранни клиенти, само ако са преминали обучение в школата по бизнес английски. 

Една добра система за корпоративно обучение по английски трябва да има разработен модул, в който да се следи напредъкът на учащите се, за да могат да се вземат правилни решения за управление и мотивиране на служителите. 

Школа по английски с международно одобрена система на преподаване

Стандартите в обучението по английски език се развиват непрекъснато. Включват се все повече интерактивни модули, които да отговарят на изискванията на компаниите.

Една добра школа с международен опит може да предложи много богато обучение по английски, а сформирането на международни групи от учащи в онлайн среда да обогати уменията за общуване на междукултурна среда.

Виж наградите на Voxy тук.

Поръчай сега 7 дневен безплатен демо достъп до платформата на Voxy за изучаване на английски език на този линк.