Как да повишим квалификацията на служителите си с уроци по разговорен английски

уроци по разговорен английски

Вече почти няма служители, които да не владеят поне в някаква степен английски език, но в практиката после се разбира, че всъщност имат сериозна нужда от уроци по разговорен английски.

Това не е пропуск на служителя, а недостатък на формалното и неформалното образование по английски – ние учим сериозно граматика и лекиска, но слабо наблягаме на разговорния английски език в работата и ежедневието.

Поръчай сега 7 дневен безплатен демо достъп до платформата на Voxy за изучаване на английски език на този линк.

Именно тук служителите срещат затруднения. Много от тях казват “Всичко разбирам, но не мога да се изразявам нито писмено, нито говоримо на английски език”. Затова и нуждата от курсове по разговорен английски се определя като съществена в немалка част от компаниите по света.

уроци по разговорен английски

Определете нуждите от уроци по разговорен английски в екипа

Още на етап “Интервю за работа” определете нивото на разговорен английски на кандидата. Ако не се справя добре с говоренето, но всички други негови качества отговарят на изискванията ви и той ще обогати екипа, превърнете уроците по английски в необходима стъпка за продължаване на трудовия договор.

Можете да предложите уроците по разговорен английски като мотивация за отлични представяне в първите 6 месеца или да обвържете нарастването на заплатата с успешно завършване на курс по разговорен английски.

Поръчай сега 7 дневен безплатен демо достъп до платформата на Voxy за изучаване на английски език на този линк.

За по-старите служители направете анкета или тест, с който да се види общото ниво на владеене на разговорен английски и в кои отдели има нужда от подобряване.

Определете нуждите от уроци по разговорен английски

Обвържете участието в уроци по разговорен английски с израстване в кариерата

Възлагането на нови отговорности и произтичащите от това привилегии е силна мотивация за много от служителите. За да се справят те с новите си задачи, трябва да са развили нови умения – да делегират, да контролират, а защо не и да говорят по-добре английски.

Преминаването на курс по разговорен английски може да е условието за достъп до международния отдел на компанията или до по-големите, корпоративни клиенти.

Всеки достатъчно амбициозен човек, посветил се на личното си и професионално развитие, с желание би се записал на уроци по разговорен английски, особено когато са съобразени с конкретната му професия.

уроци по разговорен английски

Уроци по разговорен английски като социална придобивка

Във времена, в които компаниите се състезават една с друга за привличането на най-качествените кандидати, предлагането на смислен пакет социални придобивки може да наклони везните във ваша полза.

Наред със станалите традиционни здравна застраховка и карта за спорт, защо да не предложите и курс по разговорен английски на новопостъпващите си служители?

От една страна така ще им покажете, че инвестирате в тяхното личностно развитие, а от друга ще гарантирате едно добро ниво на владеене на разговорен английски от всички в компанията.

уроци по разговорен английски

Единна обучителна система с курсове по разговорен английски език за всички

Когато избирате кой и как да провежда уроци по разговорен английски за вашите служители, е важно да се съобразите с няколко параметъра:

Дали в платформата има уроци по разговорен английски, съобразени с предмета на дейност на вашата фирма. Само тогава служителите ви ще имат истинска полза от тях.

Дали има възможност да наблюдавате прогреса на всеки от курсистите – това е полезна опция, когато уроците по разговорен английски са част от социалния пакет или са условие за повишение.

Дали уроците по разговорен английски се провежда от учители с майчин език английски, за да е наистина качествено обучението.

Всички тези възможности за уроци по разговорен английски са налични в платформата Voxy – свържете се с нас, за да обсъдим нуждите на вашата компания.

Поръчай сега 7 дневен безплатен демо достъп до платформата на Voxy за изучаване на английски език на този линк.