КАКВО ПРАВИ УСПЕШНИ УЧАЩИТЕ ВЪВ VOXY?

КАКВО ПРАВИ УСПЕШНИ УЧАЩИТЕ ВЪВ VOXY?

В неотдавнашно проучване с голяма международна компания, използваща Voxy, 92% от служителите поддържат или подобряват нивата си на компетентност по Общата европейска рамка. Като цяло учащите подобриха своите резултати от VPA® с 44%. И така, какво доведе до техния успех?