Командният център на Voxy проследява ангажираността на обучаемите

Подробната аналитичност на Командния център на Voxy за проследяване на ангажираността на обучаемите, постигане на напредък и други

Подробната аналитичност на Командния център на Voxy за проследяване на ангажираността на обучаемите, постигане на напредък и други, дава възможност за количествено определяне на въздействието върху бизнеса и икономическата възвръщаемост от подобряване на уменията по английски език.

Пионерът на езиковото обучение Voxy разработи Команден център, който представлява набор от инструменти за анализи и отчитане, създадени да предоставят на ръководителите на Човешките ресурси данни за техните програми за обучение по английски език. Панелите на платформата за управление и визуализация на данни позволяват на лидерите на бизнеса да видят резултатите, както на индивидуалното, така и на езиковото развитие на екипа, да персонализират изграждането на умения и да увеличат ангажираността.

„За предприятието ефективното изучаване на езици започва с вземане на решения, основани на информация. Целта е да се прецени на какво ниво са обучаемите, да се персонализират програмите, за да се обхванат проблемните области, и да се поддържа съдържание, свързано с ролята и функцията на служителя “, каза Пол Голаш, главен изпълнителен директор на Voxy. „Направихме анализ в интуитивната платформа, която дава на мениджърите възможност в реално време да видят пропуските в езиковите умения и да получат ясна представа какво работят служителите, за да могат да се проектират програми, водещи до количествено измерими резултати.“

Командният център включва портал за управление на обучаемите, където администраторите могат да създават и променят акаунти за тях, както и да търсят и филтрират данните на обучаемите по атрибути, специфични за тяхната организация. Отчетите за профила на обучаемите дават възможност на мениджърите да разберат и проследят силните и слабите страни на служителя в реално време, използвайки визуализации на данни, които картографират развитието на уменията в критични области, включително лексика, граматика, четене, писане, слушане и говорене.

„Voxy ни дава възможност да управляваме програмите за обучение, като същевременно имаме достъп до подробна информация за напредъка и резултатите на всеки обучаем“, казва Хуго Сансен, Мениджър на предимствата за Becalos – Fundación Televisa, със седалище в Мексико Сити, която тества новите инструменти за период от три месеца. „Чрез генерирането на данни от Voxy, ние знаехме точно как да мотивираме разнородна група студенти и да подобрим уменията им.“

Командният център вече е достъпен за всички клиенти на Voxy. За повече информация, моля посетете www.voxy.com