Работата се променя – както и английският език, който вашите екипи трябва да научат. Курсът по английски за бизнес на Voxy е единственият по рода си, който използва 100% автентично съдържание, предназначено да предостави на учащите умения, контекст и речник в реалния свят, за да успеят на днешното работно място .

Основни курсове

Общ бизнес английски 

Практически английски за начинаещи

Общ английски език

Академично писане и четене на английски

Английски за лична финансова грамотност

Подготовка за IELTS тест

Подготовка за TOEFL тест

За преподаватели по английски език: TEFL педагогика и най-добри практики

Английски за Между-културно сближаване

Кариерно ориентирани курсове

Английски за Бизнес лидери

Английски за Софтуерни инженери

Английски за Инвестиционно банкиране

Английски за Туризъм и Хотелиерство

Английски за Обслужване на клиенти

Английски за ИТ хелпдеск и съпорт

Английски език за кабинен екипаж в авиацията

Английски език за наземен екипаж в авиацията

Английски за  Техници по поддръжка на въздухоплавателни средства.

Английски за Финансови услуги

Английски за Хранително-вкусовата промишленост

Английски за Производствени предприятия

Английски за Корабоплаване

Английски за Здравни специалисти

Английски за Дигитален маркетинг

Английски за Нефтодобивната и Газовата промишленост

Английски за Статистика при обработка на данни и бизнес анализ

Английски за сертифицирани социални асистенти