Как да използвам уроци и активности с Voxy?

Вашите уроци се актуализират ежедневно с теми от свежи и актуални медии от нашите издателски партньори. Във всеки урок ще бъдете помолени да извършите 3-4 дейности. Тези дейности ще се променят въз основа на вашите цели и изпълнението ви. По този начин винаги ще бъдете предизвикани! 

Как да използвам уроци и активности с Voxy?