Как да следя представянето и напредъка си?

Ние проследяваме вашия напредък всеки ден! Можете да видите силните и слабите си страни на страницата си за ефективност.
Ние използваме тази информация, за да адаптираме вашите уроци всеки път, когато практикувате, така че винаги получавате най-ефективната учебна програма.
Ние също така ви даваме Voxy Proficiency Assessment® (VPA®) на всеки три месеца. VPA® измерва цялостното ви владеене на английски език. Препоръчваме ви да правте VPA® веднага след като започнете с Voxy, за да знаете резултата си. След това, когато го минете след три месеца, ще видите какъв напредък сте постигнали.

Как да следя представянето и напредъка си?