Как Voxy поддържа обучаемите?

Voxy се ангажира да подкрепя нашите обучаващи се във всяка стъпка от обучението. Екипът за успех на обучаемия е първата линия на защита винаги, когато учащият се срещне с нещо неочаквано и трябва да потърси подкрепа. Обучаемите могат да се свържат директно с екипа на Успеха на обучаемия чрез имейл на support@voxy.bg, чрез чат в продукта или по телефона. Също така посети работещия център за повече информация.