Какво да правя, когато завърша своите уроци?

Когато завършите уроците, продължете! Можете да изберете нов урок или да продължите с нови уроци в същото ниво. Във вашия курс можете да попълните толкова нива колкото искате. Колкото повече нива и уроци завършите, толкова повече ще се подобрите.
След като завършите нивото си, имате две възможности. Можете да продължите със същата тема, ако се интересувате, или можете да изберете нови единици. Ако решите да продължите в същото си ниво, в него ще видите различни уроци. Вашите нива се обновяват ежедневно, така че можете да продължите да практикувате и винаги ще виждате нещо ново и актуално. Затова практикувайте в конкретно ниво толкова дълго, колкото искате!
Ако искате промяна, посетете Каталога, за да изберете нови нива. Можете да имате три основни елемента активни по всяко време.
За да видите всички завършени нива и вашите тестови оценки за тях, посетете историята на вашите нива на страницата “Ефективност” .