Какво представлява VPA®?

Voxy Proficiency Assessment® (VPA®) е тест, който определя текущото ви ниво. Когато направите VPA® за втори или трети път, ще видите колко сте се подобрили. Можете да правите VPA® веднъж на всеки три месеца, за да измервате напредъка си.