Колко често трябва да използвам Voxy?

Времето, което трябва да прекарате практикувайки с Voxy, зависи от текущото ви ниво на владеене на английски език. Проверете вашия Гъвкъв план за обучение, за да видите колко трябва да практикувате всяка седмица.
Запомнете: Можете да прекъснете седмичната си практика, когато поискате! Прекарването само 10 или 15 минути на урок всеки ден е доказано, че има голямо положително въздействие върху вашето обучение.
Ако не сте получили учебния си план по имейл, свържете се с нас и ние можем да ви го изпратим.