Мога ли да премина отново VPA®?

Voxy Proficiency Assessment® (VPA®) се използва за оценка на текущото ви ниво и измери напредъка ви. След като започнете теста, препоръчваме да завършите целия тест. Можете да спрете теста, ако трябва. Не можете обаче да започнете отначало. Така че не забравяйте да сте подготвени, когато стартирате теста!