Видео от групови уроци (начално ниво ): Даване на лична информация

В този групов урок учениците се представят и обясняват къде и кога са родени. Готов ли си? Щракнете тук, за да резервирате часа си!