Видео от групови уроци (начално ниво): Технологии

В този групов урок учениците говорят за това как използват мобилните си телефони.Готов ли си? Щракнете тук, за да резервирате часа си!