Видео от групови уроци (основно ниво): Бизнес умения и Работа в мрежа

В този групов урок обучаемите говорят за своите ежедневни процедури. Готов ли си? Щракнете тук, за да резервирате часа си!