Видео от групови уроци (основно ниво): Празници

В този групов урок учащите говорят за празненства, които се случват в родните им градове. Готов ли си? Щракнете тук, за да резервирате часа си!