Видео от групови уроци (под средно ниво): Усъвършенствайте своята кариера

В този групов урок обучаемите практикуват да говорят за описание на това, което са учили и как е свързано с техните работни места. Готов ли си? Щракнете тук, за да резервирате часа си!