Видео от групови уроци ( средно ниво и над средно ниво): Световни новини

В този групов урок обучаемите се подгряват за дискусия, като споделят мненията си за равенството между половете в областта на науката. Щракнете тук, за да резервирате часа си!